מתנות ישראליות - פריסבי מגן דוד
מתנות ישראליות - כותל מגנטי לפתקים
דגל בום

Star of David frisbee

Patriot

מתנות ישראליות

Ve-ahavta

3D love

מתנות ישראליות

Magnetic Kotel notes holder

מתנות ישראליות

Matza BBQ fan

Israeli Simcha smash

BoomFlag

מתנות ישראליות

Israbluff

Hiding receptacle in popcorn disguise

CoolShlook

Revolutionary personal cooler

Sadin adom

When missiles attack is catching you outdoor